Fair Share Norway

  • Hjem
  • Fair Share Norway
pattern
Feb 14

Fair Share Norway

Vi har utviklet for foreningen Fair Share Norway (FSN), webside, sosiale medier. Vi har bistått med fotografiske tjenester i Norge og i utlandet. De er en en forening som ble registrert i Brønnøysundregisteret våren 2017. Det var medlemmer Pinsemisjonens (PYM) Landutvalg for Hviterussland (LUHR) som tok initiativ til dannelsen av foreningen. LUHR har fra 90-tallet stadig sendt nødhjelp til Hviterussland og etterhvert også Ukraina.
De siste årene har FSN årlig sendt fem semitrailere med tilsammen 50 tonn klær, sko, møbler og utstyr til Hviterussland og øst-Ukraina fra sitt Nødhjelpsmottak i Støttumveien 7, 1540 Vestby. Mottaket holder åpent for publikum på torsdagskvelder kl.18 – 19. Vi håper du kan bidra med en femtilapp til hvert kolli du bringer som en støtte til transporten østover.