Helsespesialisten

  • Hjem
  • Helsespesialisten
pattern
Sep 25

Helsespesialisten

Grafisk design og animasjoner Pasientsikkerhetskampanje har som mål å forbedre pasientsikkerheten i Norge. Helsespesialisten (helsespesialist) deltar aktivt i denne prosessen og implementerer de 11 fokusområdene i den nasjonale kampanjen som en naturlig del av kvalitetsarbeidet i egen virksomhet. Vi har laget animasjon av fokusområdene. Helsespesialisten ønsker økt fokus på pasientsikkerhet, og mener at private operatører har et stort uavhengig ansvar for å bidra aktivt i dette arbeidet. Vår egen pågående kampanje “alle avvik registreres for alltid” har gitt et stort løft i virksomheten deres, og resultatene har vært positive. Den pågående nasjonale kampanjen for pasientsikkerhet tar for seg mange av problemene vi møter i et avvik i lang tid.
Å inkludere fokusområder er en forlengelse av en pågående prosess og ikke et “nytt” element. Pasientsikkerhetskampanje – i trygge hender implementert i helsetjenester i Norge i perioden 2011-2013 og har som mål å forbedre pasientsikkerheten i Norge.